ශ්‍රද්ධා බලය පුද්ගලයන්ට අමා මහ නිවනට මග පාදා දෙන්නට තරම් පුදුම බලයක් ශක්‌තියක්‌ දරන බව දන්නේද...? දුර්මුඛ නොවී නියම ශ්‍රද්ධාව ඔබ තුළත් ඇති කර ගතහොත් නිසැකයෙන්ම ඔබ පියවරෙන් පියවර ගමන් කරන්නේ නිවන් සුව දෙසට ම බව අමතක නො කළ යුතුය. කවර බලවේගයකින්වත් ඔබේ ගමන් මඟ වෙනස්‌ කරන්නටද පිළිවන්කමක්‌ නැත.

දහම් නුවන සෑම දෙනාටම පහල වේවා !

නුවණැති මනුෂ්‍යයා සීලයේ පිහිටා සිත හා ප්‍රඥාව වඩයි

බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි 
ප්‍රධාන අනුශාසක 
ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික හිමි

බිනර අමාවක පොහෝ දින කතා කළ ආකාරයෙන්, අද වප්පුර අටවක පෝදා ධර්ම කතාවේ මෙසේ සඳහන් කරනවා.
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා
සුඛාය වේදනාය ඵුට්ඨෝ
සමානො අභිනන්දති අභිවදති
අජ්ඣෝසාය තිට්ඨති

ඇසෙන් රූපය දැකල ස්පර්ශ කරමින් නිමිති අනු නිමිති වශයෙන් ගනිමින්, විඳීමට හසුකරගනිමින් එහි සතුටු වෙනවා. ඒ ගැන කියනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ ම සිත ඔසවා තබනවා කියන අදහසයි.
දැන් මේ ප්‍රිය වස්තුව සංඛතයක් නිසා එම සංඛතයේ සැබෑ ස්වභාවය අනිත්‍යතා දහමට යටත්ය. එම නිසා දුක්ඛ ලක්ෂණය එහි ඇත්තේය. අනිත්‍ය ස්වභාවය ද උරුමයි. ඒ අනුව ඒ රූපය අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයට යටත්වන විට මේ අභාවිත සිත එය පිළිගන්නට කැමැති නැහැ. ඒ මොකද? අභාවිත සිත බලාපොරොත්තු වුණේ රුව, හඬ, ආඝ්‍රාණය, රසය, ස්පර්ශය, සිතිවිලි තමා කැමැති ආකාරයෙන් ම තමා සතු කරගෙන පවත්වා ගැනීමටයි. දැකීමටයි. පරිහරණය කිරීමටයි. නමුත් ලෝක ස්වභාවය අනුව එය එසේ වන්නේ නැහැ. ඉහත සඳහන් කළ අයුරින් සෑම සංඛතයක ම හටගැනීම හා වෙනස්වීමත්, නැතිව යෑමත් උරුමව පවතිනවා. එය ධර්මයේ පැහැදිලි කළේ,

තීණිමානි භික්ඛවේ සංඛතස්ස
සංඛත ලක්ඛණානි
කතමානි තීණි?
උප්පාදෝ පඤ්ඤායති
වයො පඤ්ඤායති
ඨිතස්ස අඤ්ඤතත්තං පඤ්ඤායති

සංඛත වස්තුවල ලක්ෂණ තුනක් දක්නට තිබෙනවා. එම ලක්ෂණ තුන නම් හටගැනීම, නැතිවීම, හා පවතින්නකුගේ වෙනස්වීමක් ද දකින්නට තිබේ යන අදහසයි. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් “උප්පාදඨිති භංග“ යනුවෙනි.
දැන් අභාවිත සිතක් ඇති පුද්ගලයාට කුමක් ද සිද්ධවන්නේ? ඇසට රූප, කනට ශබ්ද වශයෙන් මගේය මම වෙමි මගේ ආත්මය කියල එනම් මට ඕනෙ විදිහට පවතිනවා කියන අදහසින් සිතින් උපාදානය කරගත්ත රූපය, ශබ්දය, ආඝ්‍රාණය, රසය, ස්පර්ශය, සිතිවිලි හෝ වේවා, වෙනස්වීමට භාජනය වන විට සිතට දරාගන්නට නොහැකි වෙනවා. එවිට කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නෙ. මේ අභාවිත සිත් ඇති පුද්ගලයා ‘සෝචති’ - සෝක කරනවා. ‘පරිදේවති’ – හඬනගා එනම් විලාප දී හඬනවා. ‘උරත්තාලින් ඛන්දති’ – ළයේ හෙවත් පපුවේ අත්ගසා ගන්නවා. ‘ඛිලමති’ – ක්ලාන්ත වෙනවා. ‘සමූහං ආපජ්ජති’ – මුලාවෙනවා.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ දහම් පෙළ නැවතත් මතක් කරනවා නම්; ඔය ශරීරය නුඹලාගේ නොවේ. කාටවත් අයිති නැහැ. පෙර කරන ලද කර්මයේ ඵලයක්, සංඛතයකුයි. චේතනාවට මුල් වී තිබෙනවා. විඳීමට වස්තුවී තිබෙනවා කියන අදහසයි.
දැන් මේ ශරීරය වෙනස්වී යන විට අභාවිත සිතක් ඇති පුද්ගලයා වඩ වඩාත් හඬමින්, වැළපෙමින්, ශෝක කරමින් තමාට අයත් යැයි සිතාගෙන සිටිය දේ වෙනස්වීමේ ස්වභාවය පිළිගන්නට බැරුව මහත් සේ දුකකට පත්වෙනවා. එපමණක් නොවෙයි ඔහු විසින් හෝ ඇය විසින් වෙනත් ආකාරයකින් හෝ වෙනත් රූපයක් හඬක් ආඝ්‍රාණයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක්, සිතිවිලි ලබන්නට පෙළඹෙනවා. එය අටුවාවන්හි පැහැදිලි කරන්නේ ලෝල ගති ඇති, වානරයකුගේ ස්වභාවය හැටියටයි, ලෝල ගති එනම් දැඩි ආශාවන්ගෙන් යුක්ත මේ වානරයා කිසිදු ඵලයකින්, ගෙඩියකින්, පලතුරකින් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. පැසුණු, නොපැසුණු, මධ්‍යස්ථ ගෙඩි, මේ හැම ගෙඩියක් ම කඩා ලෑටිගා, පැත්තකට දමනවා ඔබ දැක ඇත. කිසිවක් සම්පූර්ණයෙන් ආහාරයට ගන්නෙ නැහැ. ලෝල වානරයකුගේ ස්වභාවය එයයි.
අභාවිත සිත් පවතින අශ්‍රැතවත් පෘතග්ජන සිතක ස්වභාවය ද එයයි. ආශාවෙන් ළංවෙනවා. එය තමා සතු කරගන්නට හදනවා. වෙනස්වීම පිළිගන්නට කැමැති නැහැ. වෙනස් වන විට හඬනවා, වැළපෙනවා. දුක්වෙනවා. වෙනස්වීමට හේතුව කුමක්දැයි සොයන්නට තරම්; එනම් පරමාර්ථ ධර්මය වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න තරම් පුරුදු නොකරන ලද සිතක් ඇති නිසා, අලුත් රුවක්, හඬක්, ආඝ්‍රාණයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක්, සිතිවිලි සොයන්නට පෙළඹෙනවා. වෙනස් වූ රුව, හඬ, වෙනස් වීම නිසා තමාට නොලැබුණ බවත් එය ශෝකයක්, දුක්ඛ වේදනාවක් හැටියටත් පමණක් හඳුනාගෙන, ඒ ශෝකය දුක්ඛවේදනාව නැති කර ගැනීමට එකම පිළියම නැති වූ වස්තුවට සමාන යමක් හෝ එයට ගැළපෙන යමක් නැවත තමා සතුකර ගැනීම බව මේ අශ්‍රැතවත්, පෘතග්ජන සිතක් ඇති එනම් අභාවිත සිතක් ඇති පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා නැවත කැමැති රුවක්, ප්‍රියයි කියන හඬකට, කැමැති ආඝ්‍රාණයක්, තමා කැමැති රසයක්, ස්පර්ශයක්, සිතිවිල්ලකට බැඳෙනවා. එහෙත් නැවතත් මේ පුද්ගලයාට යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. එනම්
යං කිඤ්චි සමුදය ධම්මං
සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං’ යමක් හටගන්නා සුළුද ඒ හැම නැසෙන සුළුයි, කියන මේ ධර්ම ස්වභාවය අනුව අර නැවත අරමුණු කරගත් රූපය, හඬ, ආඝ්‍රාණය, රසය, ස්පර්ශය, සිතිවිලි ද “උප්පාදථිතිභංග“ හට අරගෙන වෙනස් වී නැතිව යනවා. එවිට අභාවිත සිතක් ඇති මේ අශ්‍රැතවත් පුද්ගලයාට හිමිවන්නේ ශෝකය, පරිදේව හෙවත් විලාප දී හැඬීම, කායික හා මානසික දොම්නස්, උපායාස හෙවත් බලවත් සිත් තැවුල් මෙන් ම පරිලාහය නම් වූ ශරීරයේ ඇතිවන ඇවිලීමක්, දැවීමක්, පිළිස්සීමක් බඳු කායික පීඩාවක් පමණක්මයි. මේක කෙළවරක් නැති ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස යන්ගේ ගමනකුයි. අප මුලින් සඳහන් කළා සේ පරමාර්ථ ධර්මයට එනම් අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයට යටත්කොට සවිඤ්ඤාණය, අවිඤ්ඤාණක වස්තු නම් වූ සියලු සංඛත යටත්කොට දකින්නට නොහැකි වුණොත් සම්මුතිය තුළ පමණක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හෝ බාහිර වශයෙන් අරමුණුගෙන ජීවිතය පවත්වන හැම කෙනෙකුට ම මෙවැනි වූ අපමණ දුක්ඛ දෝමනස්සයන්ට මුහුණපාන්නට සිද්ධ වෙනවා. දැඩි වූ ලෝභය, විෂම වූ ලෝභය, තරහව, වෛරය, නොඉවසීම, ගුණමකුකම, ආදී බොහෝ උපක්ලේශයන්ට හේතු සාධක සකස්වෙන්නේ මේ අභාවිත සිතේ පවත්නා නොදැනීම නිසා බව දැන් පැහැදිලියි.
සියල්ල හටගත්තා වගේ ම නැතිව යනවා කියන මේ පරමාර්ථ, ධර්ම කතාව සිතට පුරුදු කරන්නට පුළුවනි නම් සිතට වැටහෙන්නට අවබෝධය ලබාදෙන්නට පුළුවනි නම් දැඩි වූ ලෝභය, තරහව, වෛරය, පලිගැනීම් ආදී කෙලෙස්වලින් බැහැරවීමක් සංසිඳීමක් ඇතිකර ගැනීමට පහසුයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිසිවිටකවත් සම්මුතිය ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ සිඟාලෝවාද, ව්‍යග්ගපජ්ජ, මංගල, ධම්මික ආදී සූත්‍ර දේශනා කළේ විශේෂයෙන් ම ගෘහස්ත ජීවිතවල සම්මුතියේ පිහිටා එම ජීවිත දහමෙන් ලබන සංතෘෂ්ටියෙන් යුක්තව පවත්වා ගැනීමට. සම්මුතිය තුළ සීලයේ පිහිටා කටයුතු කළ යුතු බව දක්වනවා.
සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤො
චිත්තං පඤ්ඤං ච භාවයං

නුවණැති මනුෂ්‍යයෝ සීලයේ පිහිටා ම සිතයි, ප්‍රඥාව වඩනවා. මෙහි සිත නම් සමථය වැඩීමයි. එනම් සිත දියුණු කිරීමයි. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාගානුස්සති, ආදී දස අනුස්සති භාවනාවකින් හෝ අනිකුත් සමථ භාවනාවකින් මේ සිතේ දියුණුවක් එකඟභාවයකට පත්කර ගැනීමක් කළ හැකියි. එනම් කුසලාරම්මනයක සිත පවත්වාගැනීමට පුරුදු කළ හැකියි. ප්‍රඥාව වැඩීම නම් විදර්ශනාවයි. එනම් මේ සියලු සංස්කාර, එනම් සංඛත අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම නම් වූ ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කොට දැකීමට නුවණ මෙහෙයවීමයි. එය ප්‍රඥාව දියුණුව හැටියටයි දක්වන්නේ.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මුතියේ පැවැත්ම ප්‍රතික්ෂේප නොකළා වගේ ම එය අනුගමනය කළ යුත්තේ කායික, වාචසික සංවරය නම් වූ සීලයේ පිහිටා ම බව උන්වහන්සේ දේශනා කළේ ඒ ආකාරයෙනුයි. නිදසුනක් මේ වගෙයි ‘පත්ථකම්ම සූත්‍රදේශනාවට අනුව ගෘහස්ත ජීවිතයක් ගතකරන ඔබට ඉගෙනීම අවශ්‍යයයි. භෝග හෙවත් ධනය උපයා ගැනීම අවශ්‍යයයි. ඒ වගේ ම යුතුකම් කිරීම අවශ්‍යයයි. සියල්ල අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් වූවත් ජීවිතයේ පැවැත්මට ලෝකයේ පැවැත්මට ඉගෙනීම, ධනය උපයා ගැනීම වස්ත්‍ර ආදිය සපයා ගැනීම හෝ කෙටියෙන් පැවසුවොත් මූලික අවශ්‍යතා වන ආහාර, ඇඳුම්පැළඳුම් නිවාස බෙහෙත් හේත් ලබාගැනීම හා ඒවා අරපරිස්සමින් පරිහරණය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. එහෙත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන වචනය නම් ‘සම්මා’ කියන අදහසයි. එනම් නිවැරැදිව කළයුතු බවයි. සීලයේ පිහිටා කළ යුතු බවයි. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ දී සම්මා දිට්ඨි ආදී වශයෙන් දක්වන්නේ මේ පිළිවෙළ නැතිනම් මාර්ග පිළිවෙල කතාවයි.
දීපා පෙරේරා